"Every single second, is an opportunity to change your life.

Because in any moment you can change the way you feel".

Rhonda Byrne

Hvordan foregår en clairvoyance?

Under en clairvoyance kanaliseres det som ikke er synligt for det blåtte øje.


En clairvoyance session er kanalisering af budskaber, som du har behov for at modtage lige nu og her. Det er en oversættelse af energi, som resonerer med dig og giver dig bevidsthed om hvad der er på spil hos dig lige nu. 


Det er muligt at kikke både frem og tilbage i tiden på din tidslinje, for at finde ind til roden til en given problematik. Nogle problematikker ligger tilbage i tidligere liv og har behov for at blive forløst, før at de uhensigtsmæssige mønstre kan ændres i dit nulevende liv.

Clairvoyance og omkodning

Via clairvoyance kikker vi ind i den problemstilling du står med lige nu og får bevidstgjort dine mønstre, traumer, blokeringer og reaktionsmønstre. Vi dykker ned i den dyberliggende årsag (roden bag) og skaber en omkodning af disse årsager via energiarbejde (healing). 


Vi arbejder lag for lag, med at højne og optimere din energi og bringe dig tilbage til din optimale balance og styrke. Du vil opleve en dyb følelsesmæssig forløsning i takt med at omkodningen sker.


Clairvoyanceformen er en terapeutisk tilgang der formidler budskaber via guider, der alle arbejder for dit højeste bedste

✨. 


Clairvoyance med dyr og ejer

Vores dyr er super intelligente og har ofte en del på hjertet, som de ønsker at få formidlet til deres menneske(r). Ofte lander budskaberne endnu dybere og samtidig blidere, når vores dyr er med i en clairvoyance session.

Jeg tilbyder session med dyr, både hvor dyret er i fokus men også hvor du er i fokus eller fokuset er på samspillet mellem jer.


Etik

En clairvoyance er altid til dit højeste bedste og overholder clairvoyance foreningens retningslinjer for at praktisere som clairvoyant.


Praktisk

Du kan modtage en clairvoyance hjemme fra din egen stue via zoom eller du kan møde op i klikikken hos Soul In Balance. Valget er dit.