TELEPATI

- Hund, Kat, hest mfl.


Telepati er kommunikation med et andet individ. Telepati betyder at "læser" tanker og sætte ord på det der modtages. 

Filosoffen Frederic W. H. Myers, stifter af Selskabet for Psykisk Forening, er manden bag begrebet Telepati. Telepati er et ord for tankeoverførsel.


Det er både mennesker og dyr der kan kommunikere via telepati og vi har alle evnen. Du telepaterer formentlig ofte i din hverdag uden du nødvendigvis er bevidst om det. Telepati er lettest for os at modtage når vi har en sjælelig forbindelse til dyret.


Under en session med telepati, vil den kommunikation som dyret ønsker at formidle, blive oversat til dig. Det er forskelligt hvordan dyret kommunikerer, så nogle gange vil det være meget konkrete ord eller sætninger og andre gange mere en malende beskrivelse via følelser, billeder eller et sanseindtryk ol. der oversættes. Det er meget subtile energier der kommunikeres igennem og jeg benytter ofte også min adgang til klarsyn under en session. Med klarsyn har jeg mulighed for at kunne gå endnu dybere og igangsætte en healingssession.


Telepati kan derfor bruges til at give dit dyr en information fra dig eller til at give dig en information fra dit dyr. Du vil også kunne få en  forståelse for hvad der foregår i dyrets univers og hvordan du lettest hjælper dit dyr til et dejligt liv.


Det er også muligt at booke en kombineret telepati og clairvoyance, hvor jeg kikker på jer begge to og kanaliserer det som er relevant for at optimere jeres indbyrdes samarbejde. Dette er meget effketivt, da en del udfordringer ofte kan stamme fra en eller anden ubalance i ejeren, elelr noget ejeren går og bakser med i øjeblikket. Ofte vil vores dyr gerne gøre alt for at få os ind i så optimal balance som muligt, men de kan have brug for hjælp til at komme igennem til ejeren.


Telepatisessionen kan foregå fysisk sammen med dyret eller som fjernkommunikation via f.eks. et billede. Telepati giver også mulighed for at kommunikere med vores kære afdøde dyr.


Læs om energiens videnskab her